Sekcija upokojenih medicinskih sester

Sekcija upokojenih medicinskih sester, ki deluje v okviru matičnega društva, je bila ustanovljena leta 1996. V njej se srečujejo medicinske sestre, ki tudi po izpolnitvi predpisane delovne dobe ostajajo aktivne na različnih področjih in na ta način v tesnem stiku z Društvom in s stroko, ki so ji pripadale. Na mlajše člane prenašajo dolgoletne bogate izkušnje, na srečanjih z drugimi upokojenimi medicinskimi sestrami iz vse Slovenije pa poskrbijo za živ stik s preteklostjo ter se skozi strokovna, kulturna in druga srečanja veselijo napredka stroke in Društva.

 
Helena Verčko,
predsednica sekcije upokojenih medicinskih sester Društva