Zlati znak

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije podeljuje priznanja za dosežke v zdravstveni in babiški negi ter za prizadevanja in uspehe pri uresničevanju programov Zbornice – Zveze.

Za znaten prispevek pri razvoju zdravstvene nege Koroške regije so bile z najvišjim stanovskim priznanjem Zbornice - Zveze, z Zlatim znakom, nagrajene članice SDMSBZT Koroške.

Dosedanje dobitnice zlatega znaka:

 • Jelka Kurnik. 1986
 • Cvetka Jurko, 1988
 • Silva Renčel, 1990
 • Frida Roblek, 1994
 • Marija Geč, 1996
 • Zofka Dretnik, 1997
 • Jana Spanžel, 1999
 • Bojana Zemljič, 2000
 • Ana Perše, 2001
 • Taja Debelak, 2002
 • Tilka Kramer, 2003
 • Nada Kadiš, 2003
 • Aleksandra Saša Horvat, 2012
 • Majda Topler, 2015
 • Petra Štigl, 2018
 • Frančiška Šumečnik, 2019